chatGPT

Yapay Zeka ve Dil gelişimi Chat GPT

Yapay öğrenme teknolojileri, insan ve makine iletişimi sürecine her geçen gün yeni gelişmelerle katkı sağlamaya devam etmektedir. Bu gelişmelerden biri, yapay zekâ araştırma şirketi OpenAI’nin, 30 Kasım 2022’de kullanıma sunduğu ve 5 gün içinde 1 milyon kullanıcıya ulaşan, GPT-3.5.5 dil modeline sahip yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT’dir. Çok yüksek miktarda veri üzerinde eğitilen ChatGPT, girdiye dayalı olarak kullanıcının herhangi bir konuda talep ettiği çıktıyı insan üretiminden ayırt edilmesi zor biçimde ve en hızlı haliyle sunmaktadır. Bu çalışmada, ChatGPT’nin Türkiye’nin internet gündemindeki popüler yayınlar çerçevesinde nasıl ele alındığını temalar halinde aktarmak ve bu temalar içinde gözlemlenen endişe ve fırsatları açığa çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu bakımdan, 30 Kasım 2022- 31 Ocak 2023 tarihleri arasında ulaşılan ChatGPT konulu haber kategorisindeki yayınlar, doküman incelemesine tabi tutulmuştur. Çalışma sonunda ChatGPT hakkında oluşan Türkiye gündemindeki temalar, “eğitim, iş yaşamı, ChatGPT’de yeni gelişmeler, bilgi toplama, bilişim sektörü, kod yazma/geliştirme, günlük yaşam, yatırım tavsiyesi alma ve yaratıcı içerik üretme” şeklinde belirlenmiştir.